• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Czy samochody autonomiczne zwiększą bezpieczeństwo na drogach?

Każdy zawód, w tym zawód kosmetyczki, wiąże się z przymusem opanowania pewnej bazy wiedzy teoretycznej. Niemniej jednak najistotniejsze w tym zawodzie są tzw. efektywne rączki. Nic nie da nawet najlepsza wiedza teoretyczna, jeśli nie jest ona poparta praktyką. Wobec tego jakakolwiek szkoła kosmetyczna proponuje własnym słuchaczom praktyki z zawodu, jaki ich interesuje. Na takich praktykach uczeń przezornie opanowuje wszelkie umiejętności, które będą mu w następnej kolejności niezbędne w pracy zawodowej – pomoże również zaznajomić sprzęty takie, jak ANCHOR. W pierwszej chwili uczeń – praktykant jedynie obserwuje przy pracy obeznanych pracowników salonu piękności. Jego obowiązkiem jest przede wszystkim uważnie słuchać i obserwować, a równocześnie – przyswajać sobie teoretyczną wiedzę, jaką nabył już w szkole. Po pewnym czasie jest powoli wdrażany do pracy. Na początku jedynie asystuje kosmetyczce, później ona asystuje jemu, pilnując ażeby wykonywał pracę w sposób stosowny. W ostateczności powierzane mu są coraz znacznie bardziej odpowiedzialne zadania, w których szkoli się przez kompletny okres uczęszczania do szkoły.

1. Przejdź dalej

2. Zobacz stronę

Historia kultowego modelu Toyota Supra.

Categories: Motoryzacja

Comments are closed.